Ceník kurzů a služeb 2020

Kurz P1 17-19.04.2020- 4598,00 Kč s DPH 21%

Kurz P2 22-24.05.2020-4840,00 Kč s DPH 21%

Kurz rozvoje osobnosti-4598,00 Kč s DPH 21%

Ceník služeb 2020

první služba.

-konzultace a detekce vodních pramenů a jiných anomálií na pozemcích .


Vhodnost umístění staveb domů, podle  podmínek a velikosti pozemku.

Do vzdálenosti 100Km přijedu.

Včetně dopravy, nad 100Km vlastní dopravou ( přivezete mne a zase odvezete)                                                                                      od 2420,00-Kč vč. DPH

druhá služba

Konzultace zdravého bydlení, měření v bytech, domech a jiných objektech.


Provádíme měření s pomocí testovaných přístrojů, 

elektromagnetického záření z různých zdrojů, dále vysokofrekvenční a nízkofrekvenční záření, radiace, radonu, vyzařování různých vysílačů a radarů, ultrazvuku, infrazvuku, mikrovln, gravitační vibrace, kladných a záporných iontů, psychoaktivních zón, podzemní vody, dračích ok, a změn v geomagnetickém poli.


Měření komplexní celého prostoru domu nebo bytu- 3630,00 Kč vč DPH

Do vzdálenosti 100Km včetně dopravy nad 100Km opět zajistíte vlastní dopravou ! !

Měření postelí pro zdravé spaní - 2420,00 Kč vč DPH


 

Třetí služba


- zprostředkování vyhledání vodních zdrojů a pramenů na pozemcích pro studnu nebo budoucí vrt.


Poradenství v této oblasti.

Cena individuální, po domluvě s panem M. JuříčkemProutkařské kurzy 


Kurz P1.- základní kurz   4598,-Kč vč DPH

Kurz P2.- specializace na vyhledání vodních zdrojů pro studny a vrty se zkouškou. 

4840,00 Kč vč DPH 21%

Upozornění.                   

Pokud zrušíte již uhrazený kurz týden před jeho konáním, kurzovné Vám propadá celé, je možno se domluvit na náhradníkovi nebo na novém náhradním termínu.

Vše je o domluvě s vedoucím lektorem.

Platby všech uvedených služeb se provádí jenom převodem na účet !!!!!!!!!!!

Nelze platit v hotovosti !!!!

číslo účtu.: 1340944379/0800 


Kurzy Rozvoje ducha a osobnosti


Tento kurz je zaměřen na práci s vlastní energií a rozvíjení energetického potenciálu účastníků.

Jeho náplní je naučit se čelit různým krizovým situacím s pomocí speciálních technik dechových cvičení a biotroniky v praxi. Dále je zaměřen na pochopení vztahů a souvislostí v organismu. Není vhodný pro labilní jedince a osoby se zdravotním postižením 

cena 4598,00 Kč vč DPH 21%Jaroslav Drábek

Bedřichovická 31 

Šlapanice

66451

IČO 62174177

DIČ CZ6009051290

+420 723039250

caryfuk1@seznam.cz

FB Stránka