Ceník kurzů a služeb 2020

Kurz P1  nový termín dle nařízení vlády se zatím přesouvá na 22-24.05.020- 4598,00 Kč s DPH 21%

I tento termín jsme museli zrušit Bohužel !!!!

Ale již nyní se můžete přihlásit dopředu aby jste si na příště zajistili rezervaci na další termíny.

 

Kurz 2020-4840,00 Kč s DPH 21% zatím není stanoven termín

Kurz rozvoje osobnosti-4598,00 Kč s DPH 21%

Ceník služeb 2020

první služba.

-konzultace a detekce vodních pramenů a jiných anomálií na pozemcích externí.


Vhodnost umístění staveb domů, podle podmínek a velikosti pozemku.

Do vzdálenosti 70Km přijedu.

Nad 70Km vlastní dopravou ( přivezete mne a zase odvezete )

dle předchozí domluvy                                               cena od 3630,00-Kč 

vč. DPH

druhá služba.

Konzultace zdravého bydlení, měření v bytech, domech a jiných objektech.


Provádíme měření s pomocí testovaných přístrojů, 

elektromagnetického záření z různých zdrojů, dále vysokofrekvenční a nízkofrekvenční záření, radiace, radonu, vyzařování různých vysílačů a radarů, ultrazvuku, infrazvuku, mikrovln, gravitační vibrace, kladných a záporných iontů, psychoaktivních zón, podzemní vody, dračích ok, a změn v geomagnetickém poli.


Měření komplexní celého prostoru domu nebo bytu- 3630,00 Kč vč DPH

Do vzdálenosti 100Km včetně dopravy nad 100Km opět si zajistíte vlastní dopravou ! !

Měření postelí pro zdravé spaní - 2420,00 Kč vč DPH včetně doporučení řešení a opatření.


 

třetí služba.

- zprostředkování vyhledání vodních zdrojů a pramenů na pozemcích pro studnu nebo budoucí vrt.


Poradenství v této oblasti.

Cena individuální, po domluvě s panem Miloslavem Juříčkem .
Proutkařské kurzy. 


Kurz P1.- základní kurz   4598 Kč vč DPH


Kurz P2.- specializace na vyhledání vodních zdrojů pro studny a vrty se zkouškou.

 

4840,00 Kč vč DPH 21%


Upozornění !!                 

Pokud zrušíte již uhrazený kurz týden před jeho konáním, kurzovné Vám propadá celé, je možno se domluvit na náhradníkovi nebo na novém náhradním termínu.

Vše je o domluvě s vedoucím lektorem.

Platby všech uvedených služeb se provádí jenom převodem na účet !!!!!!!!!!!

Nelze platit v hotovosti !!!!

číslo účtu.: 1340944379/0800 


Jaroslav Drábek

Bedřichovická 31 

Šlapanice

66451

IČO 62174177

DIČ CZ6009051290

+420 723039250

caryfuk1@seznam.cz

FB Stránka