Ceník

První služba

- konzultace a měření v bytech, domech

Elektromagnetické záření různých zdrojů, vysokofrekvenční a nízkofrekvenční záření, radiace, vyzařování různých vysílačů a radarů, ultrazvuk, infrazvuk, mikrovlny, gravitační vibrace, kladné a záporné ionty, psychoaktivní zóny, podzemní voda, dračí oka, změny v geomagnetickém poli.

                                                           3.630,-Kč vč DPH

2

                                           Vše je o domluvě.

Druhá služba


-konzultace a zjištění vodních pramenů na pozemcích .

 Vhodnost umístění staveb domů, podle  podmínek a velikosti pozemku                                                                                        3.630,-Kč vč. DPH

Třetí služba


- zprostředkování vyhledání vodních zdrojů a pramenů na pozemcích pro studnu - vrt.

Poradenství.

               Cena po domluvě s panem M. JuříčkemProutkařské kurzy 


Kurz P1. základní                      4598,-Kč vč DPH

Kurz P2. specializace na vyhledání vodních zdrojů pro studny a vrty.                      4840,-Kč vč DPH

Pokud kurz zrušíte týden před jeho konáním, kurzovné Vám propadá celé, je možno se domluvit na náhradníkovi nebo na novém termínu.

Vše je o domluvě s lektorem.


číslo účtu.: 1340944379/0800