Měření ve firmách, bytech, domcích a na pozemcích.

Elektromagnetické záření z různých zdrojů, vysokofrekvenční a nízkofrekvenční záření, radiace, vyzařování různých vysílačů a radarů, ultrazvuk, infrazvuk, mikrovlny, gravitační vibrace, kladné a záporné ionty, psychoaktivní zóny, podzemní prameny, dračí oka, změny v geomagnetickém poli,hluk. 


Vypracování odborných posudků s doporučením a návrhy opatření.

   KURZY PROUTKAŘENÍ 


Kurz proutkaření P1. základní

Tento kurz je zaměřen na základní dovednosti práce s virgulemi-vlaštovkou a L- dráty, pružinou. Dále na vyhledávání a detekci patogenních, geopatogenních a psychoaktivních zón.


Kurz proutkaření P2. specializace na vyhledávání vodních zdrojů se zkouškou pro budoucí uplatnění v oborech posuzování průzkumu vody a vodních zdrojů

Tento kurz je možné využít i pro studnaře a vrty.

Velmi náročný


Zprostředkování vyhledání vodních zdrojů a pramenů na pozemcích pro budoucí studnu nebo vrt.

Poradenství v této oblasti.

Patogenní a geopatogenní zóny 

a jejich vliv na zdraví člověka a zdravé bydlení.

Elektromagnetické záření různých zdrojů, vysokofrekvenční a nízkofrekvenční záření, radiace, vyzařování různých vysílačů a radarů, ultrazvuk, infrazvuk, mikrovlny, gravitační vibrace, kladné a záporné ionty, psychoaktivní zóny, podzemní prameny, dračí oka, změny v geomagnetickém poli

Malé děti jsou velmi citlivé, dále také těhotné ženy a staří lidé a proto je velice důležité si nechat přeměřit a zmapovat všechny patogenní zóny v našich domovech a taky na svých pracovištích i s pomocí přístrojů.

Dlouhodobé působení patogenních i geopatogenních zón má na zdraví člověka neblahý vliv.

Většinou se tyto negativní účinky projeví oslabením organismu člověka a následně dochází postupně k poruchám metabolismu a onemocnění různého typu, podle druhů a intenzity záření PZ. 

Krátkodobý pobyt v těchto zónách způsobuje u citlivějších jedinců poruchy soustředění, nebo pocity stísněnosti i nevysvětlitelnou únavu. 

Patogenní zóny mohou vyvolat nejen bolesti hlavy, nespavost, zvýšení krevního tlaku, ale i různorodá onemocnění jež mohou vést ke vzniku onkologických onemocnění, neplodnosti a řadě dalších chorob. 

Dlouhodobý pobyt v těchto zónách s vyšší intenzitou, může vyvolat i paranoiu a jiné psychické poruchy, např.: epilepsii.

Většinou člověk pociťuje vliv těchto zón na sobě, až když se dostaví onemocnění.
Jaké jsou patogenní a geopatogenní zóny. Čeho se vyvarovat, jak je měříme? Co můžeme udělat? Jde zóna vyrušit? Co udělat, abych se nemusel stěhovat?

Předáme Vám v kostce své letité zkušenosti....nechť se nám žije lépe a radostněji.

Měříme zóny pomocí virgulí, ale hlavně s pomocí certifikovaných a kalibrovaných přístrojů.