Jsme profesionálové ve svém oboru s letitými zkušenostmi.


Jaroslav Drábek -  já osobně se teprve již 29 let zabývám konzultacemi a měřením patogenních zón s pomocí virgulí i přístrojů /takže i pro náročné klienty. Měřím a zjišťuji s pomocí certifikovaných a kalibrovaných přístrojů,různé anomálie jak v oblastech magnetického tak elektrického pole, také detekci elektrosmogu a různých rezonančních polí. Absolvuji pravidelně zkoušky z těchto oborů a nyní tento obor již léta učím jako odborný lektor. Co se týče vody a vyhledání vodních zdrojů, tak tuto problematiku vyučuji také, spolu s mým dlouholetým kamarádem a kolegou  Miloslavem Juříčkem, který má v tomto oboru více než padesátiletou praxí v hornictví a studnařství. Testujeme společně budoucí nadějné adepty na vyhledávání vodních zdrojů. A také přezkušujeme ty co chtějí být profesionály v tomto oboru.


 Miloslav Juříček - specialista na vyhledávání vodních zdrojů, studen a vrtů.

- 50 let praxe v oboru studnařství a vrtů.

Jaroslav Drábek- specialista na vyhledávání vodních zdrojů

-29 let praxe v oborech geopatogenní zóny, patogenní zóny a jejich detekce.

Patogenní i geopatogenní zóny 

Patogenní zóny můžeme rozdělit na dvě části. Jsou to jednak druhy různých anomálií, které nám vytvořila sama příroda. K nimž patří například geopatogenní zóny vytvářené různým způsobem, jako jsou vodní prameny procházející podložím, dále tektonické zlomy a další anomálie. 

Dále poruchy geomagnetického pole a také vyzařování radioaktivity z podloží, díky tzv. dračím okům, které nejsou ničím jiným než uloženou masou uranové rudy v podloží. A tyto vytváří bodové kruhové zóny, které mohou být velice nebezpečné.  Avšak ve většině případů se jedná o směsice různých druhů záření, které je schopen zachytit jen dobře trénovaný člověk. Jejich odrušování je také velice hypotetické a diskutabilní. Dále jsou zde různé změny a vyzařování elektromagnetického pole,  potom elektrické pole, infrazvuku, ultrazvuku, a různých druhů záření včetně radioaktivity.

Proto je velice obtížné takzvaně odrušit tyto prostory, například v bytech nebo v rodinných domcích. Odstínit lze jedině elektrosmog s pomocí speciální textilie, která tvoří tzv. Faradayovu klec, také infrazvuk vytvořený spodní vodou lze eliminovat s pomocí hliníkových plechů speciálně uložených pod lůžko. Jinak zatím jsem za 27 let praxe neviděl přístroj, který spolehlivě odrušit různé typy patogenních a geopatogenních zón. Je mnoho různé literatury o těchto jevech, ale málokteří autoři píší praktické rady a nepíší většinou praktické poznatky. 

Je dobré zde vyzvednout nenápadné dílo "Patogenní zóny a proutkaření" od pana Břetislava Nového, mého učitele a dlouhodobého přítele které jako jedno z mála, je doslova nabité informacemi o patogenních zónách a jejich zjišťování a podrobně popisuje jejich vliv na organismus člověka. Toto dílo vychází z praktických dlouholetých zkušeností autora.

Jaroslav Drábek