PROUTKAŘSKÉ KURZY 2019

KURZ P1 

                               17. -19.4.2020
začínáme vždy v 9.00 ráno v pátek a počkáme na všechny opozdilce ze silnic :-) končíme v neděli před obědem. 
Lhota u Olešnice

Proutkařský kurz č.1 - práce s L-drátem, virgulí, pružinou

Proutkaření je pro každého,kdo je ochoten přijímat nové informace. Jde o nalezení svého energetického potenciálu a rozšiřování svých dosavadních schopností a intuitivního vnímání prostředí okolo sebe.

Můžeme tyto schopnosti využívat denně pro snadnější a radostnější život.


POJĎTE S NÁMI NEJEN proutkařit !


Tento kurz bude zaměřen nejen na základní dovednosti práce s virgulí, a pružinou. ale dále na rozvíjení schopností vyhledávat patogenní ,geopatogenní a psychoaktivní zóny.


Někteří úspěšní absolventi tohoto kurzu P1 mohou býti zařazeni do pokračovacího proutkařského kurzu P.2 se zaměřením na vyhledávání spodní vody, vodních zdrojů který bude zakončen náročnou zkouškou s doporučením odborníků v oblasti průzkumu podloží, spodní vody a studnařství.  Tento kurz proběhne v květnu 2020.


Náplń kurzu:
-teorie a základy práce s mentálním   příkazem.
-používání mentálního příkazu a dotazu
-principy práce s vlastní intuicí a nalezení      vlastního  tvořivého potenciálu
-energetická a speciální dechové       techniky
-zásady práce s virgulí
-techniky zacházení s virgulemi
-naciťování se v terénu- vyhledávání  energetických stop, trénink různých   technik  s rozličnými tipy virgulí
-naciťování se na sebe a druhé,   vyhledávání poruch v energetickém obalu těla.
-meditační a praktická cvičení
-praktické využívání schopností proutkaře v  každodenním životě

 a další.....

POČET ÚČASTNÍKŮ OMEZEN 

PŘIHLASTE SE CO NEJDŘÍVE.

KURZ P2 

                              22. - 24.5.2020

Proutkařský speciální kurz P.2 -SPECIALIZACE NA VODU vyhledávání vodních zdrojů a patogenních zón

                              Lhota u Olešnice

Tento kurz bude určen nejen pro absolventy kurzu P.1, ale také i specialisty v tomto oboru, kteří si potřebují zdokonalit svoje dosavadní znalosti z celé ČR.

Výuka bude probíhat na učebně jak v teoretické části, tak následně v praktické části přímo v terénu, kde si účastníci tohoto kurzu budou moci zúročit svoje dosavadně nabité vědomosti a u nedělních náročných zkoušek si budou moci prakticky ověřit svoje dosavadní schopnosti a um který získali.

Zkoušky se budou z teoretických znalostí jak z oboru GPZ a PZ. ale hlavně vyhledání vodních zdrojů. Při praktické zkoušce adepti budou muset přesně určit hloubku první a druhé vrstvy vody s přesností 1m, dále napájecí horizont a směr jednotlivých pramenů a nejvhodnější místo pro studnu nebo vrt. Také je nutné určit s pomocí mentálního dotazu a virgule pružiny, průtoky množství vody v m3 za 24 hodin a jiné... Tyto informace nebudou účastníkům předem známy a tak si myslíme, že tento test bude svojí náročností přece jen prubířským kamenem i pro ty otrlé jedince, kteří se tímto oborem zabývají již delší dobu.

Tuto zkoušku na výbornou zvládá vždy jen několik účastníků. Ale tímto to samozřejmě nekončí, protože našim doporučovaným proutkařům nabízíme přezkoušení každým rokem, aby si znovu ověřili svoje schopnosti a znalosti .

Pokud máte dojem i vy, že ovládáte schopnosti vyhledávání vody a vodních zdrojů, tak vás rádi uvidíme mezi našimi dalšími účastníky tohoto kurzu. Úspěšní adepti obdrží absolventský list s doporučením studnařství M. Juříčka.

POČET ÚČASTNÍKŮ omezen 

PŘIHLASTE SE CO NEJDŘÍVE.