Ghost Hunters Academy

Tyto stránky jsou o mém projektu výuky v oblasti detekce,výzkumu a hlavně vzdělávání v oblasti budoucích profesionálních vyšetřovatelů paranormálních jevů.

Výuka v mojí škole GHA se zaměřuje na všechny oblasti důležité ke zvládnutí tohoto náročného oboru. Zejména psychologie řešení jednotlivých případů, dále liturgie, teologie a aspektů s tím souvisejících. Také na různé používání pomůcek a technických přístrojů a zvláště kamerové techniky, které se používají k detekci, a analýze těchto záznamů. Také adepti získají během náročného studia poznatky jak rozlišovat a hlavně řešit různé druhy paranormálních jevů a Entit. Po absolvování všech příslušných výukových seminářů, se mohou stát členy některého týmu který se zabývá profesionálně těmito jevy.


 


Pojetí výuky-její rozsah.

Plán jednotlivých seminářů.

Jednodenní vstupní výběrový kurs BASIC1.

Na tomto kurzu dojde k seznámení účastníků se všemi základními oblastmi v problematice vyšetřování paranormálních jevů. Hlavně s prací vyšetřovatelů kteří s těmito jevy mají dlouhodobé zkušenosti. Ukázky videa, fota z vyšetřování,práce v terénu a seznámení s přístroji které se používají k detekci a komunikaci v oblasti aktivit paranormálních jevů.

cena tohoto kurzu je 2420,00 Kč s DPH

Tento kurz a jeho absolvování ,je podmínkou pro zařazení do výuky ve škole GHA.

Dvoudenní kurz GHA B2

Tento kurz je již zaměřen seznámení se v praxi se všemi aspekty parajevů, vyšetřování, liturgie a teologie a psychologie jednání. Ovládání jednotlivých detekčních a komunikačních přístrojů používaných v praxi. Také se zde dozvíte jak postupovat při prvním kontaktu na místě. Druhý den se seznámíte přímo v terénu v praxi s tím co jste již získali a vyzkoušeli si v předchozí teoretické přípravě.

cena dvoudenního kurzu je 3630,00 Kč s DPH 

Dvoudenní pokračovací kurz GHA B3.

Tento náročný kurz bude obsahovat komplexní praktickou výuku v oblastech vyšetřování. Bude zaměřen na použití různých způsobů vykuřování,liturgických předmětů a obřadů.

Dále na speciální cvičení a náročnou fyzickou a psychickou přípravu. Zásady etiky při vyšetřováních.EVP záznamy a jejich analýzy.

cena tohoto kurzu je 3630,00 Kč s DPH 

Dvoudenní speciální kurz GHA B4.

Tento kurz bude zaměřen na zásady a používání techniky, kamer s nočním viděním, zásady a pravidla ochrany a bezpečnosti při práci v terénu a objektech.Zásady pořizování zvukových záznamů a jejich podrobná analýza. Praktické provádění odvádění entit v objektech a ve volném prostoru.

Praktická komunikace s Entitami. Návštěva lokality s aktivním projevem Entit.

cena tohoto kurzu je 3630,00 Kč s DPH

Jednodenní závěrečný kurz GHA B5

Tento kurz je zúročením všech nabitých znalostí z předchozích kurzů .
Obsahuje praktické zkoušky frekventantů a je završením celého projektu.

cena je 2420,00 Kč s DPH. 

Každý úspěšný účastník obdrží závěrečný certifikát s doporučením a malý dárek. 

Ceník jednotlivých kurzů GHA.

Uvedené ceny jsou s DPH 21%

B1 BASIC

Základní jednodenní vstupní kurz

2420,00 Kč s DPH

Dvoudenní zahajovací kurz GHA B2


3630,00 Kč s DPH

Dvoudenní pokračovací kurz GHA B3


3630,00 Kč s DPH

Dvoudenní speciální kurz GHA B4.


3630,00 Kč s DPH

Jednodenní závěrečný kurz GHA B5


2420,00 Kč s DPH

Upozornění.

Pokud zrušíte již uhrazený kurz týden před jeho konáním, kurzovné Vám propadá celé, je možno se domluvit na náhradníkovi nebo na novém náhradním termínu.

Vše je o domluvě s vedoucím lektorem.

Platby všech uvedených služeb se provádí jenom převodem na účet !!!!!!!!!!!

Nelze platit v hotovosti !!!!

číslo účtu.: 1340944379/0800

Přihlášku závaznou zašlete na e mail caryfuk1@seznam.cz

tel info: Jaroslav Drábek   +420723039250

IČO 62174177

DIČ CZ6009051290 

Upozornění zájemcům.

Tyto uvedené kurzy nejsou vhodné pro labilní osoby a osoby se zdravotním handicapem !!!!!!!!!!!!!!

Ochrana osobních údajů GDPR.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR.

Jste-li naším zákazníkem, nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů ("Zásady") bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme, navštívíte-li naše webové stránky nebo využijete-li našich on-line služeb.

Správce osobních údajů

Jaroslav Drábek Bedřichovická 31 Šlapanice 66451 IČO: 62174177 DIČ: CZ6009051290

tel: +420723039250

e mail caryfuk1@seznam.cz

Poradenská a konzultační činnost,zpracování odborných studií a posudků ,testování měření analýzy a kontroly.

Mimoškolní výchova a vzdělávání,pořádání kursů,školení, včetně lektorské činnosti

Poskytování služeb osobního charakteru.

Rozsah osobních údajů a účely jejich zpracování

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami svěříte, a to pro naplnění následujících účelů:

poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mail nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy

vedení účetnictví

Jste-li našim zákazníkem, vaše osobní údaje v rozsahu fakturačních údajů nezbytně potřebujeme k tomu, abychom splnili zákonnou povinnost vystavování dokladů a daňové evidence.

marketing - zasílání blogových článků

Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mail využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem , činíme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu jednoho (1) roku od poslední objednávky. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat v zaslaném e-mailu.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení ještě po dobu běhu promlčecích lhůt prodloužených o jeden (1) rok, pokud příslušné právní předpisy nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli dobu jinou.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Cookies používáme pouze pro měření návštěvnosti webu. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat, naše stránky se Vám i tak zobrazí korektně.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme jako své vlastní a tak, jak je to jen možné. Přijali jsme a udržujeme veškerá dostupná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

Facebook

Google

Pokud někdy v budoucnu budeme využívat další aplikace či zpracovatele, budou muset splňovat nejméně stejné nároky, jako klademe na své aktuální zpracovatele. Jako správce jse to já, kdo určuje účely, prostředky a délku doby zpracování Vašich osobních údajů.

Budete-li nás chtít v průběhu zpracování údajů kontaktovat, můžete tak učinit telefonicky na číslo +420 723039250 nebo prostřednictvím e-mailu caryfuk1@seznam.cz

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území Evropské unie.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte také právo vznést námitku proti zpracování, můžete i podat stížnost u dozorového úřadu.

Budete-li chtít některého ze svých práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na adrese info@ochranaudaju.info

Mlčenlivost

Ujišťujeme Vás, že všichni naši spolupracovníci, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje, či by je zpracovávat mohli, jsou vázáni mlčenlivostí o osobních údajích i bezpečnostních opatřeních, jejichž zpřístupnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení smluvního vztahu mezi námi našimi spolupracovníky.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. května 2018.


Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.